Právní informace CYDE.CZ

 

CYDE.CZ
CYKLO DESIGN

Telefon:       (+420) 773 562 331
E-mail:          info@cyde.cz    

 
Kontakt:
Tomáš Laluch
Bryksova 957/1
198 00 Praha 9


Jakýkoli obsah webových stránek CYDE.CZ je provozován za účelem informování a obchodu.


CYDE.CZ je určen pouze pro Vaše osobní použití. Nesmíte kopírovat, distribuovat, vyměňovat, upravovat, prodávat ani přenášet obsah. Nesmíte distribuovat, vyměňovat, prodávat ani přenášet žádnou informaci kopírovanou z webu CYDE.CZ, včetně, textů, obrázků, zvuků nebo videí bez písemného souhlasu.

Obecná ustanovení
Právní podmínky tvoří úplnou smlouvu mezi CYDE.CZ a Vámi s ohledem na používání tohoto webu.

CYDE.CZ může kdykoli a bez předchozího upozornění měnit tyto podmínky použití a přidat nebo odebrat kteroukoli jejich část. Změny v těchto podmínkách uvedených na tomto Webu vstupují v platnost okamžikem jejich zveřejnění. Pokračováním v používání tohoto Webu po uvedení změn dáváte najevo Váš souhlas s těmito změnami. CYDE.CZ může kdykoli bez oznámení a bez odpovědnosti dočasně nebo trvale přidat, změnit, zrušit, odstranit nebo pozastavit jakýkoli další obsah uvedený na tomto webu, včetně vlastností a specifikací produktů popsaných nebo zobrazených na Webu.

CYDE.CZ Cyklo Design si vyhrazuje právo na výše zmíněné.